op-kiinteistokeskus-pekka-linna

Juristin näkökulma

Kiinteistönvälitysmaailmassa yli 20 vuotta toimineena olen seurannut alaa sääntelevää lainsäädäntöä ja alalla esiintyneitä ilmiöitä uteliaan kiinnostuneena. Omaa kotiaan myyvällä on kauppaprosessissa niin oikeuksia kuin myös velvollisuuksia. Samankaltainen tilanne on itselleen uutta kotia ostavalla. Näillä blogeilla niissä olevilla ajatuksilla toivotan sinulle onnistuneita ja turvallisia asuntokauppoja.

Pekka Linna
Toimitusjohtaja, VT, MBA, LKV
Pohjois-Savon OP-Kiinteistökeskus Oy

Välitysalan siirtymäaika loppuu

Välitysliikelain 5 §:n 1 momentti: Lakiin lisättiin (19.4.2013/27) määräys, jonka mukaan välitysliikkeen palveluksessa ja sen jokaisessa toimipaikassa välitystehtäviä suorittavista vähintään ...
Lue Lisää

Kuntotarkastajan roolista asuntokaupassa

Kaupan osapuolten velvollisuudet asuntokaupassa: Myyjän tulee kertoa asunnostaan kaikki ne tiedossaan olevat seikat, joilla voi olla vaikutusta ostajakandidaatin ostopäätökseen. Korostan ...
Lue Lisää

Kosteusvaurio omakotikaupan purkuperusteena

Vakiintunut käytäntö: Vielä elokuussa 2015 rakennetun kiinteistön kaupan purkaminen vaati maakaaren mukaisesti olennaisen laatuvirheen olemassaolon kaupan kohteessa. Olennaisuutta on arvioitu ...
Lue Lisää

Välittäjän aiheuttama haitta

Välittäjän perustehtävä: Välittäjä palkataan yleensä myyjän sopimuskumppaniksi kirjallisella myyntitoimeksiannolla. Välittäjän perustehtävänä on saada toimeksiannon kohteena oleva asunto myytyä toimeksiannossa sovituin ...
Lue Lisää

Välityspalvelun hinnoittelu ja vertailtavuus

Lähtökohta: Välitysliikkeen suorituksen tulee vastata siitä markkinoinnissa annettuja tietoja. Välityspalvelun hinta tulee ilmoittaa, kun välitysliike markkinoi yksinomaan tarjoamaansa palvelua tai ...
Lue Lisää

Kiinteistökauppa sähköistyy

Valtiota pidetään perinteisesti hitaana ja kankeana: Peruskansalaisen mielestä kaikki valtiolähtöiset palvelut ovat hitaita ja kankeita. Viime vuosina valtio on uudistanut ...
Lue Lisää

Välitystehtävän hoitaminen

Ei kohdevarastointia vaan oikeaa aktiivisuutta: Laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä (7 §) on selvä lähtökohta: "Välitysliikkeen on suoritettava välitystehtävä ammattitaitoisesti, ...
Lue Lisää

Kuluttajansuojan erityispiirteitä kiinteistönvälityksessä

Markkinointi ja tarjousvaihe: Lainsäädännössä ja hyvässä välitystavassa on selkeitä määräyksiä siitä, miten mahdollistetaan turvallinen kauppa. Välitysliikkeen on kohdetta ostettavaksi tarjotessaan ...
Lue Lisää

Mikä näissä asunnoissa oikein maksaa?

Elämme markkinataloudessa: Suomi on melko tyypillinen läntinen markkinatalousmaa: pääosa hyödykkeistä ja palveluista hinnoitellaan vapaan kilpailun olosuhteissa. Asuntojen tarjonta ja kysyntä ...
Lue Lisää

Miten ymmärrämme peruskorjaukset?

Elinkaariajattelu: Autoa taikka muuta kestokulutushyödykettä hankkiessamme tiedostamme, että hyödyke kuluu käytössä, sitä pitää jossakin vaiheessa korjata ja sen arvo myös ...
Lue Lisää

Kuka kertoisi peruskorjauksista?

Asuntomarkkina eriytymässä: Myönnän, että minulla on toisinaan tapana karrikoida: Suomen asuntokannassa on paljon suuren maaltapaon seurauksena 1960-70-luvulla silloiseen asumistarpeeseen rakennettuja ...
Lue Lisää

Start typing and press Enter to search